Szkolenia

Z przyjemnością dzielę się zebranymi doświadczeniami zawodowymi w czasie szkoleń i warsztatów.

Zobacz najpopularniejsze tematy:

Change management – zarządzanie zmianą

Współpracując od lat z Silfra Consulting, moderuję najbardziej popularny 3-dniowy warsztat zarządzania zmianą Prosci® organizowany dla grup otwartych oraz – na życzenie klientów – dla grup z jednej firmy.

Często dla wybranych grup – zarządów, menedżerów średniego szczebla, kierowników projektów i ambasadorów zmian – prowadzę 1-dniowe licencjonowane warsztaty Prosci®:

Paweł Dudek

Chętnie prowadzę także krótsze, autorskie kilkugodzinne szkolenia na temat „Zarządzania zmianą w organizacji”, gdzie analizujemy co działa, a co nie, omawiając modele teoretyczne i praktyczne studia przypadków.

Networking – budowanie relacji w biznesie

Prowadzę zajęcia w programach MBA na Warszawskim oraz w Akademii Leona Koźmińskiego na temat budowania relacji w biznesie i dobrze rozumianego networkingu, poszerzone o badania w zakresie kapitału społecznego (social capital).

Tak przygotowany pracuję w formie kilkugodzinnych lub kilkudniowych warsztatów praktycznych (z narzędziami i ćwiczeniami indywidualnymi) z grupami dyrektorów, menedżerów średniego szczebla i wszystkich, których praca zależy od dobrze zbudowanej i stale rozwijanej sieci relacji wewnątrz organizacji i poza nią.

Start-up development

Pracując dla start-upów w Polsce i za granicą zebrałem mnóstwo przykładów z życia wziętych. Uzupełnienie ich o sprawdzone założenia teoretyczne pozwala mi pracować z grupami otwartymi oraz grupami z jednej firmy nad strategią i założeniami rozwoju i wzrostu mniejszych organizacji.